Thursday, 18 November 2010

"Dirikanlah Solat apabila kamu mendengar seruan Azan" : Adakah ini sebuah Hadith?

Jawapan : Ini bukanlah sebuah hadith tetapi sebuah perkataan yang masyhur yang pernah diucapkan oleh al-Imam asy-Syahid Syeikh Hassan al-Banna, pengasas Jamaah Ikhwanul Muslimin, dan ia bukanlah dari kalam Rasulullah S.AW.

Akan tetapi, apa yang warid dalam sebuah hadith dengan makna yang sama iaitu daripada Abdullah ibn Mas'ud yang berkata : Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah amalan yang paling hampir untuk ke Syurga? Rasululah S.A.W bersabda " Hendaklah kamu dirikan solat di awal waktu" -Hadith dikeluarkan oleh Imam Muslim (1/89).

*Diterjemah oleh penulis dari kitab Fatwa Bait Muslim cetakan 2009 karangan Prof. Dr. Ali Jumu'ah, Mufti Republik Arab Mesir.

No comments: