Monday, 12 October 2009

Kitab Sahih al Bukhari

Kitab Sahih al Bukhari cetakan Dar el Ma'arifah

Kitab Mukhtasar Sahih al Bukhari cetakan Dar el Fikr

KITAB Sahih al Bukhari akan digunakan dalam Majlis Pembacaan Kutub Sittah dan bukannya Mukhtasar Sahih al Bukhari.

Sebelum ini saya telah mempunyai kitab Sahih al Bukhari dan telah membeli kitab Mukhtasar Sahih al Bukhari (asalnya baca Mukhtasar).

Untuk Majlis Pembacaan Kutub Sittah, kitab Sahih al Bukhari yang akan digunakan tidak ada cetakan yang dikhususkan.

No comments: