Monday, 20 June 2011

Perkampungan Sasterawan 2011 (1)


ALHAMDULILLAH, Perkampungan Sasterawan 2011 kali ke-8 telah berakhir. PS 2011 kali ini diadakan di Dewan Besar, Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah.

Saya berpeluang hadir dan turut sama berkampung bersama para karyawan, sasterawan dan seniman tanah air khususnya para pejuang bahasa dan penggiat sastera di Negeri Sabah di Bawah Bayu.

Untuk catatan mula saya sertakan atur cara Perkampungan Sasterawan 2011 yang telah berlangsung selama dua hari (18 - 19 Jun 2011).

18 JUN 2011

7.00 - 9.00 pagi - Pendaftaran

Bacaan Doa

Ucap utama

Pembentang : Dato' Haji Termuzi bin Haji Abdul Aziz (DBP)
Pemerkasaan Sastera Memacu Kedinamikan
Pengerusi : Prof Madya Dr. Ismail Ali (UMS)

10.00 - 10.30 PAGI : Kudapan

10.30 pagi - 12.30 tengah hari : Sidang 1
Pembentang : Datuk Zainal Abidin Borhan (GAPENA)
Sastera Sabah dan 1Malaysia

Zubaidi Abas (DBPCS)
Sastera dalam Gagasan 1Malaysia
Pengerusi : Sukor Usin (IPS)

12.30 tengah hari - 2.00 petang - Makan/rehat/solat


2.00 - 4.00 petang - Sidang 2
Pembentang : Dr. Chacho Haji Bullah (BAHASA)
Perkembangan Penulis dan Karya Sastera Sabah khususnya Genre Cerpen dan Novel Era 1990-an - kini

Encik Laliman Ahmad (IPS)
Seni Sastera dan Budaya Sabah : Di mana dan Ke Mana Arah Kita?
Pengerusi : Encik Daniel Jebon Janaun (BAHASA)

4.00 PETANG - Rehat/Solat

8.00 - 10.00 malam - Majlis Perasmian dan makan malam

19 JUN 2011

8.30 - 10.30 PAGI - Sidang 3
Pembentang : Dr. Asmiaty Amat (UMS)
Kesusasteraan Melayu di Sabah : Satu Renungan Sejarah

Siti Aisah Murad (DBPKL)
Cerpen sebagai Wahana 1Malaysia
Pengerusi : Dr. Saidatul Nornis Haji Mahali (UMS)

10.30 - 11.00 pagi - Kudapan

11.00 pagi - 12.00 tengah hari - Sidang 4 - Rumusan

12.00 tengah hari - 1.00 petang - Majlis Penangguhan

1.00 petang - Bersurai

No comments: