Tuesday, 12 May 2009

Fatwa Prof. Dr. Ali Jum’ah : Adakah ayat dari Surah al-Ahzab menunjukkan ke atas kawajipan memakai niqob (purdah)?

Soalan : Apakah yang dimaksudkan dengan ayat al-Quran al-Karim (يأيها النبي قل لأزوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلبيهن - الأحزاب : 59 adakah ayat ini menunjukkan ke atas kewajipan memakai niqob (purdah)?

Jawapan : Ayat ini membawa makna bahawa sesungguhnya wanita seperti yang telah disebutkan : oleh Nabi SAW dengan apa yang telah dikeluarkan oleh Abu Daud dalam Sunan-nya (Sunan Abu Daud) daripada Asma’ binti Abu Bakar ketika mana dia masuk ke dalam rumah dengan tersingkap rambutnya (kepala) di hadapan Rasulullah SAW (Wahai Asma’, sesungguhnya wanita apabila telah datang haid) iaitu telah sampai ketetapan sebagai seorang wanita : Datang haid, dan haid itu sebagai tanda baligh (puber), tanda kedewasaan, tanda bermulanya kewajipan (taklif).

Seorang manusia yang masih kecil, sebelum tibanya marhalah kematangan (baligh) tidak dipertanggungjawab ke atasnya sesuatu kewajipan (bukan mukallaf), akan tetapi ketika dia telah sampai ke marhalah kematangan (baligh) maka dia telah dikira sebagai seorang yang mukallaf.

Maka seorang wanita apabila telah datang haid iaitu mencapai usia remaja (tidak boleh memperlihatkan daripadanya (aurat) kecuali ini dan ini) dan Nabi mengisyaratkan kepada muka (wajah) dan telapak tangan di dalam sembahyang (solat).
Imam Malik berpendapat dengan mengatakan : Sesungguhnya niqob tidak dibolehkan melainkan dua keadaan :

1)Menjadi satu kebiasaan (adat)rakyat dalam sesebuah negara seperti itu (berniqob)

2)Sesorang wanita yang amat jelita, maka dengan demikian harus baginya menutup keseluruhan wajahnya (berniqob).

Dan dijawab : Adakah ayat ini menujukkan ke atas niqob?

Dan kami mengatakan : Sesungguhnya ayat ini tidak menunjukkan ke atas niqob, akan tetapi tidak juga menafikan ke atas niqob.

Dan sesungguhnya dikatakan : bahawasanya pakaian yang dipakai tidak boleh tidak (mesti) keadaannya luas menutupi, tidak nipis, tidak memperlihatkan potongan badan dan mestilah menutupi semuanya (aurat) kecuali muka dan dua telapak tangan, dan jika ditutup kedua-duanya pun tidak mengapa.

-Akan tetapi di sana ada perbezaan yang besar di antara yang mengatakan ayat ini menunjukkan tentang niqob dan menjadikan niqob ini sebagai satu kewajipan berpandukan ayat ini, maka ini adalah tidak tepat, kerana ia tidak ada dalam nas akan tetapi ia adalah sebagai penafsiran (takwil) sahaja.


#Penulis menaqalkan dari kitab Fatwa Kontemporari Bahagian Pertama tulisan Prof. Dr. Ali Jum'ah, Mufti Republik Arab Mesir.

No comments: